Luntertun var en medeltida skånsk stad som upphörde att existera år 1516 då Kristian II bestämde att en ny stad,
Ängelholms stad, skulle anläggas en bit uppströms ån.

Luntertuns Artillericorps är en historisk förening som framvisar och berättar om svartkrutet och svartkrutsvapnens utveckling i europa och skandinavien. Luntertun Artilleri Corps har sedan några decennier tillbaka uppträtt och hållit föredrag om våra kanoner runt om i norden på ett flertal större och mindre medeltida tillställningar och festivaler.

På tillställningarna har vi även ett aktivt historiskt lägerliv med de göromål som behöver göras. Hugga ved, laga mat, putsa kanoner, tillverka kanonkulor och annat nödvändigt underhåll av utrustning. Besökare bjuds in för information och diskussion om historia och utrustningen.

På uppvisningarna berättar vi om och provskjuter allt från de tidigaste medeltida kanonerna, till stångbössor och större kanoner.© Luntertuns Artilleri Corps 2014